Nasz zespół

Dodaj własną ofertę do darmowej bazy noclegowej

Cennik reklam

Opinie

Kontakt

Strona główna


Oferujemy:

- reklamę

- opracowanie przewodników

- inwentaryzację krajoznawczą

- dokumentację fotograficzną


Wykonujemy:

- ekspertyzy:

    - faunistyczne

    - florystyczne

- oceny oddziaływań

- oceny stanu ekologicznego

- aktualizacje map

- mapy tematyczne (GIS)

- prace podwodne

- poszukiwawcze


Prowadzimy:

- nurkowania zapoznawcze

- turystyczne

- szkolenia specjalistyczneOferujemy
 • pokaźny zasób informacji tekstowej i zdjęciowej dotyczący obszaru północno-wschodniej Polski
 • przygotowanie i aktualizację treści informatorów, przewodników oraz map turystycznych
Wykonujemy
 • waloryzację przyrodniczą z zakresu oceny stanu ekologicznego jezior i rzek na podstawie makrofitów
 • oceny antropogenicznego przekształcenia ekosystemów wodnych na podstawie makrofitów rzek i jezior w celu:
  • oceny oddziaływań różnych inwestycji na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • mapy tematyczne w systemie GIS
Prowadzimy
 • kursy szkoleniowe przygotowujące do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej - zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych
 • prace poszukiwawcze i wydobywcze we wszystkich typach wód śródlądowych (z użyciem wykrywacza metali)
 • nurkowania zapoznawcze (jednorazowe indywidualne i dla grup zorganizowanych)
 • nurkowania turystyczne (międzystopniowe)
 • szkolenia na wodach krajowych i zagranicznych
 • stopnie nurkowe (P1, P2, P3)
 • szkolenie specjalistyczne (SS1, PN1, WM1, PL1)
 • posiadamy uprawnienia KDP CMAS do prowadzenia nurkowań i szkoleń płetwonurków
© Copyright 1996-2017 by ITP - Informator Turystyczno - Przyrodniczy.
All Rights Reserved.